iiii-model

Online Undervisning iiii-modellen iiii-modellen består af instruktion, information, interaktion og i(e)-valuering. De ‘4-i’er’ hjælper underviseren med at indrette en sektion i MitNielsBrock til både blended og online undervisning, hvor det er...