Niels Brock, Learning Hub

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Online undervisning

Anbefalinger til online undervisning


Når du skal lave asynkron online undervisning, hvor dine studerende arbejder selvstændigt eller i grupper online, uden du mødes i et online møde med dem, anbefaler vi følgende:

  1. Opret en ny sektion (emne) for hvert emne giv dem tydelige navne, så eleverne nemt kan finde det modul de skal arbejde med. Det kunne fx være “Målgruppevalg 14. til 18. december”

  2. Indsæt en etiket eller et “underemne” med ugedag, dato og modul. Så eleverne kan finde rundt i materialerne. Dette er meget vigtigt da du ikke er tilstede til at vejlede eleverne.
  3. Indsæt materialer og opgaver til det specifikke modul.
  4. Skriv tydeligt hvad opgaven går ud på, hvad I forventer at eleverne skal gøre og hvor lang tid de skal bruge. Se eksempel nedenfor. 

  5. Du kan indsætte ovenstående instruktionsskema via editoren ved at trykke på knappen markeret med rød (se nedenstående billede), og vælge Instruktionsskema: Instruktionsskemaet kan godt drille i Safari – brug gerne Chrome eller Firefox.