Niels Brock, Learning Hub

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Nb-e-didaktik

Planlæg online undervisning med iiii-modellen

Når du planlægger online undervisning på Niels Brock er det ekstra vigtigt at være klar og tydelig i din kommunikation og gøre noget ekstra ud af at informere eleverne dér hvor de arbejder med deres læringsmaterialer. Med iiii-modellen kan du nemt indrette en sektion i MitNielsBrock, så den altid består af: instruktion, information, interaktion og i(e)-valuering. Det er med til at guide eleven til at de præcist ved hvad de skal arbejde med og hvordan og hvornår.

De 4 i’er – instruktion, information, interaktivitet og i-(e)valuering – iiii-modellen kan bruges både til blended og online undervisning, hvor det netop er vigtigt, at eleverne kender til krav og forventninger, da de ikke lige kan spørge, som i klassen.

De 4 i’er

instruktion – Underviser giver en tydelig instruktion om hvad der skal ske i ugen. Brug billeder og video eller brug Hvad og Hvorfor skemaet til det

information – Eleverne tilegner sig viden. Præsenter hvilke Tekster, Video, Audio, som er sektionens ‘lektier’

interaktivitet – Eleverne interagerer med hinanden og underviseren i forløbet via læringsaktiviteter som: opgaver, øvelser, diskussioner. Det er vigtigt at indbygge motivation i læringsaktiviteterne. Brug instruktionsskemaet som en hjælp til det

i-(e)valuering – Underviser sikrer sig, at deltagerne når læringsmålene for denne sektion/emne med en form for evaluering eller og feedback

Se her et eksempel på hvordan en sektion i faget ‘Distanceledelse’ kunne se ud med iiii-modellen: