Mødedeltagere (teams)

Teams Se mødedeltagere Når mødet er i gang Når du holder Online møder, er det muligt for dig at se hvilke elever der deltager, via. deltagerlisten. Her kan du også ringe direkte til dem, som ikke er kommet ind endnu – såfremt de er online.  Du finder...

Studieaktivitet på MNB

Når du planlægger online undervisning, er der forskellige metoder til at følge op på dine elevers studieaktivitet. Her er tre metoder:1) hurtigt overblik – er dine elever logget ind i dag 2) aktivitet pr. elev – hvor aktiv har eleven været3)...