Studieaktivitet på MNB

Når du planlægger online undervisning, er der forskellige metoder til at følge op på dine elevers studieaktivitet. Her er tre metoder:1) hurtigt overblik – er dine elever logget ind i dag 2) aktivitet pr. elev – hvor aktiv har eleven været3)...