Niels Brock, Learning Hub

Hvad kan vi hjælpe dig med?

mit niels brock

Hvorfor og hvad skema


Hjælp eleverne med at få overblik over, hvad din sektion/emne indeholder og hvorfor det gir mening, at de skal arbejde med det? Overblikket er vigtigt specielt til online undervisning.

Brug templanten ‘Hvorfor og Hvad’ i MNB til at give overblik så eleverne forstår hvad skal ske og hvad de kan forvente. Det giver tryghed og genkendelighed i et forløb.

  1. Vælg rediger sektion
  2. Klik på Templates ikonet i editoren
  3. Klik på ‘Select a template …’
  4. Vælg ‘Hvorfor og Hvad’ og insert
  5. Skabelonen er forudfyldt med to kolonner: Hvorfor og Hvad
  6. Hvad-kolonnen: Typisk kan man få inspiration fra fagets bekendtgørelse, om hvilke fagemner der skal stå her
  7. Hvorfor-kolonnen: her kan man med fordel relatere emnet til hvor det er relevant i praksis f.eks.: samfundet, jobs, brancher, virksomheder. Se her et eksempel fra faget Mat A:
  8. Gem og Vis