Man kan ændre en quiz score manuelt. Hvis fx en studerende ikke gennemfører og dermed ikke afslutter en quiz, så får de ikke en karakter.

Step 1:
Vælg Karakter i venstre-menu så Karakterrapporten vises

Step 2:
Slå rediger til og vælg den quiz og studerende der skal ændres
Her du ændre scoren til 0 i det blanke felt, så den studerende får karakteren  -3

Step 3:
Gem og slå rediger fra

Step: 4
Nu kan du se at det blanke felt er opdateret med en karakter. Når du har redigeret så skifter elementerne farve, så man nemt kan se at noget er redigeret