Fildeling i MitNielsBrock

Aktiviteter Fildeling Har du brug for, at dine elever kan dele og se hinandens filer og links i undervisningen?Så kan du i MitNielsBrock tilføje aktiviteten Fildeling, så eleverne nemt kan dele filer og links fx når de samarbejder om projekter osv. Opret aktiviteten...

H5P

aktiviteter H5P Med H5P kan du nemt lave en masse forskellige interaktive aktiviteter, direkte i dit MNB-rum. De kan bruges både synkront og asynkront. Prøv eksempelvis Memory game med fagbegreber, dialogkort, flash cards, find the words, tidslinjer,drag and drop...

Trivselsbarometer

aktiviteter Trivselsbarometer Brug for at ‘tage temperaturen’ på hvordan klassen trives? Med aktiviteten Trivselsbarometer kan du bede klassen om at lave et check-in ved forløb/modul start og et check-ud ved afslutningen. Med barometeret, har man altså...

Big Blue Button

Aktiviteter Big Blue Button Med BigBlueButton kan du oprette online møder direkte i Moodle. Der kan dog max være 15 deltagere og der kan ikke på en enkelt aktivitet oprettes møderum til forskellige grupper.  Man kan dele præsentationer, dokumenter og tegne/skrive...

Afstemning

aktiviteter Afstemning Pædagogisk er en afstemning god til at få eleverne til at engagere sig mere i læringsprocessen. Og hvis du ønsker de studerende skal have medbestemmelse og involveres i valg af emner eller andet som indgår i undervisningen. Didaktisk /...