Quizspørgsmål – Fyld huller

I denne spørgsmålstype skal den studerende indsætte de manglende ord i teksten. Giv spørgsmålet et navn. Skriv spørgsmålsteksten. Hullerne til de manglende ord markeres med firkantede parenteser [ ]. Under forstyrrende svar, skrives yderligere svarmuligheder, hvis du...