Niels Brock, Learning Hub

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Når du planlægger online undervisning, er der forskellige metoder til at følge op på dine elevers studieaktivitet. Her er tre metoder:
1) hurtigt overblik – er dine elever logget ind i dag 
2) aktivitet pr. elev – hvor aktiv har eleven været
3) studieaktivitet på en specfik opgave o.lign

Husk! hvis du bruger Microsoft Teams til online møder, kan du se hvem der er aktive, ud fra deltagerlisten. 

1. Hurtigt overblik

Gå ind på kursusrummet i Mit Niels Brock, vælg Deltagere i venstremenuen. I kolonnen Sidste adgang til rum ses hvornår eleven sidst besøgte kursusrummet.

2. Hvor aktiv har eleven været?

Gennem Logs, får du overblik over en specifik elevs aktivitet på dit kursus.  HUSK! der vises ikke hvor lang tid eleven har brugt på Mit Niels Brock og der vises kun aktivitet for det pågældende rum.  

Mit Niels Brock
 • Klik på Deltagere i venstremenuen
 • Klik på elevens navn/billede


 • Vælg Alle logs


 • Overblik over hvor mange gange der er klikket på en side eller anden aktivitet i Mit Niels Brock
  Under grafen listes de aktiviteter, der er klikket på i rummet, samt det tidspunkt eleven har klikket.
   
 • 3. Studieaktivitet på rum eller specifikke materialer

  Hvis du ønsker at se aktiviteten i dit undervisningsrum og/eller en specifik aktivitet, kan du følge nedenstående steps. HUSK! at der ikke vises hvor lang tid eleverne har brugt på aktiviteten, men kun at de enten har set aktiviteten (klikket på den), afleveret, eller ændret i noget.  • Klik på fanen Rapporter, og i menuen vælges Logs. • Hvis du ønsker at se al aktivitet i rummet vælger du Alle deltagere og Alle dage. Hvis du vil se aktivitet for en specifik opgave eller anden aktivitet, kan du vælge den under Alle aktiviteter. • Klik på Hent disse logs for at få et overblik over aktiviteten i det pågældende rum.