Niels Brock, Learning Hub

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Gruppeafleveringer

Kvikgrupper

Når eleverne har arbejdet med en opgave i grupper uanset om det er Word, PowerPoint, video m.fl. så skal alle eleverne i gruppen have adgang til det fælles dokument, der er afleveret. Det kan sikres via oprettelse af ’Opgave’ med et flueben ud for ‘Kvikgrupper’.

Pædagogisk/didaktisk anvendelse

Der er flere årsager til, hvorfor det er en god idé at oprette en gruppeaflevering når eleverne skal aflevere en besvarelse i grupper.

 • Kun en elev behøver at aflevere besvarelsen, hvorefter alle eleverne fra gruppen har adgang til besvarelsen
  • Særligt hvis det er et dokument som eleverne vil anvende til en eksamen, så har alle eleverne adgang til dokumentet på lovlig vis
 • Det er et pædagogisk ansvar at sikre, at alle eleverne i en gruppe har adgang til et fælles dokument der er lavet i forbindelse med undervisningen
 • Det gør det nemmere at give feedback gruppevis
  • Hvis der fx er 7 grupper, skal der kun gives feedback 7 gange og alle i hver gruppe får den samme feedback uden, at der skal kopieres og indsættes

Step by step

For at oprette en Opgave med Kvikgrupper skal der gøres følgende:

 1. Klik på ‘Tilføj aktiviteter eller materiale’
 2. Klik på ‘Opgave’
 3. Navngiv opgaven
 4. Hvis det er en Fordybelsestidsopgave skal der indsættes et ‘Instruktionsskema’ via Templates og udfylde de fire felter
 5. Under ‘Tilgængelighed’ udfyld datoer fra og til
 6. Under ‘Afleveringstype’ skal der her sættes et flueben i ‘Kvikgrupper’ og et i ‘Fordybelsestid’ hvis det også er en fordybelsestidsopgave
 7. Udfyld da resten af det der findes relevant
 8. Klik på ‘Gem og returner til kurset’
 9. Når eleverne har afleveret og det ønskes at give online feedback er det en god idé at tilføje et ekstra step under indstillinger
 10. Klik på indstillinger og scrol ned til ‘Almindelige modulindstillinger’
 11. Klik på ‘Gruppering’ og find navnet på opgaven, der vil være tilføjet med ordet ‘gruppering’
 12. Klik på ‘Gem og vis’
 13. Grupperne kan nu ses separate
 14. Nu kan du nøjes med at give feedback kun til en fra hver gruppe og alle i gruppen vil få den samme feedbac