NB-e-didaktik

Vores principper for hybrid undervisning

Hvorfor hybrid undervisning?

Hybrid undervisning egner sig rigtig godt til den situation, hvor elever deltager i samme undervisning, men hvor de er spredt geografisk og derfor ikke altid kan være fysisk til stede i klasselokalet, men kan deltage virtuelt.

Den egner sig godt til målgruppen af elever, som har behov for fleksibilitet fx pga. den idrætsgren de dyrker.

 

Hvordan foregår hybrid undervisning på Niels Brock?

Lokalet
Hybridundervisningen foregår i et specielt indrettet lokale bl.a. med kameraer, mikrofoner og digitale tools, som i samspil skaber en fælles kontekst for undervisningen.
Således at alle har oplevelsen af at være til stede sammen i klassen.

Lokalet vil have storskærme, således at de tilstedeværende elever og underviseren kan se og nemt inddrage de elever, der deltager virtuelt.

 

Didaktikken

Hybrid læring er en undervisningsmetode, som involverer både fysiske elever tilstede i lokalet og virtuelle elever som deltager samtidig i undervisningen. Dvs. un­­dervisningen foregår på samme tid, men deltagerne sidder forskellige steder rent geografisk.

Underviseren er på skolen sammen med nogle af eleverne fra klassen, mens de øvrige virtuelle elever deltager ligeværdigt i undervisningen. Det betyder, at de deltager virtuelt på lige fod i undervisningens aktiviteter som fx oplæg, diskussioner, gruppearbejder osv.

Undervisningsmetoden kombinerer både synkrone og asynkrone aktiviteter, for at skabe et fleksibelt læringsmiljø

  • Synkron undervisning – her skal eleverne kunne deltage i de samme læringsaktiviteter lige meget hvor de er og samtidigt
  • Asynkron undervisning – her skal eleverne kunne arbejde med de samme online aktiviteter hvor og hvornår de vil

Læs mere om principperne for online undervisning på Niels Brock.

Hybride forløb kræver grundig forberedelse og alle materialer og aktiviteter skal ligge klar i MitNielsBrock før undervisningen starter og med tydelige instruktioner.

 

Gruppeabejde

Det anbefales at aktiviteter i videst muligt omfang bør baseres på samarbejde i gruppe – fx faste studiegrupper. På den måde kan virtuelle elever nemmere deltage og være en del af klassen.

 

Tavleundervisning

Det anbefales at der kun er et minimum af tavleundervisning, da al lærerens tid bør handle om dialog med eleverne, hvor man skal være opmærksom på, at alle elever bliver set og oplever at de kan bidrage ligeværdigt i undervisningen

Derfor bør alt der skal læses og præsenteres udover online lærebøger ligge som tekst, video, podcast osv I MitNielsBrock.

 

Elevernes rolle

Det er vigtigt af afstemme forventningerne til eleverne så de ved præcis hvad de skal.

De skal vide at det forventes at de bidrager aktivt i undervisningen – ligeværdigt.

 

Relationer og grupper

Det er vigtigt at kunne give eleverne en oplevelse af at være i samme rum’. Det kan ske ved at organisere undervisningen i faste studiegrupper, for at give eleverne en følelse af at de hører sitil klassen. Man kan fx bruge disse tools for at understøtte samarbejdet: Padlet, Teams, GoogleDocs

 

Underviserens rolle

Rollen som hybrid underviser, handler mindre om at præsentere fagligt stof i klassen. Men mere om at være vejleder for grupper og individuelle elever og understøtte at alle elever bidrager aktivt i klassen, som ordstyrer når elever skal svare fra flere forskellige steder.

 

Hvad baserer vi vores principper på?

Det Nationale Videncenter for e-læring, Guide til Hybrid undervisning

Chr. Dalsgaard, DPU  https://www.youtube.com/watch?v=5dbk0TPoy9k