Niels Brock, Learning Hub

Hvad kan vi hjælpe dig med?

NB- e-didaktik

Læringsaktivitet

På Niels Brock har vi fokus på at understøtte elevernes læringsproces med hjælp af såkaldte læringsaktiviteter. En læringsaktivitet består typisk af flere mindre opgaver, hvor eleven f.eks. først skal tilegne sig viden via en læringsressouce tekst/video/podcast m.v. for derefter at arbejde individuelt eller i samarbejde med andre om at skabe en besvarelse eller et produkt som kan afleveres.

Til læringsaktiviteter hører tydelige instruktioner til, hvordan eleverne forventes at arbejde med en given opgave!

Flere undersøgelser om ‘hvordan det er at modtage online undervisning’ viser tydeligt, at mange elever ikke ved:

  • Hvad forventes der af mig?
  • Hvor kan jeg spørge om hjælp?
  • Hvad bliver jeg bedømt ud fra, får jeg feedback? Hvornår?

Flere elever udtrykker også, at de let mister motivationen ved mange og lange opgaver, når de undervises online. Og at alle de spørgsmål, som man lige kan spørge om i klassen er meget sværere i den online undervisning.

Derfor er instruktioner supervigtige til online undervisning. Vi har udviklet et ‘instruktionsskema’, som netop understøtter eleverne i hvordan de løser en given opgave og hvornår de får feedback og hvordan.
Se hvordan du nemt insætter instruktionsskemaet i MNB her

 

Fordele ved instruktionsskemaet

Skemaet har hjælpetekster så det er nemmere at udfylde for en underviser. Skemaet kan bruges som en tjekliste, for at se om man nu også har det hele med og i den rækkefølge. For faktisk så er det eleverne, som siger at de som minimum har brug de 4 punkter, for at kunne føle sig trygge og vide præcis hvad de skal gøre I en læringssituation. Derfor består instruktionsskemaet kun af 4 punkter.

 

Gevinster for elever

Når eleven præsenteres for en opgave med et instruktionsskema på kun 4 punkter, så betyder det, at de kun skal klikke én gang på en ‘Opgave’ i MitNielsBrock for at vide præcis hvad de skal arbejde med.

Instruktionsskemaet giver overblik og sikrer, at eleverne ved hvad de skal, hvorfor de skal og hvilke kilder og inspirationsmaterialer der skal i brug for at løse opgaven samt at de ved konkret hvor, hvordan og hvornår de får feedback

 

Hvor kommer det fra?

Selve instruktionsskemaet er baseret på Gilly Salmon’s e-tivity princip. På dansk kalder vi en e-tivity for en læringsaktivitet. Gilly Salmon har over 30 års forskning og bevis for, at læringsaktiviteter med et instruktionsskema virker i forhold til online studerende.

En læringsaktivitet eller instruktionsskemaet er altså en slags tjekliste til, hvordan underviseren understøtter at læring finder sted. Selve instruktionen til en (e-tivity) læringsaktivitet består af 10 punkter, som underviseren planlægger sine læringsaktiviteter ud fra. De 10 punkter bruges kun til selve den pædagogiske udvikling og planlægning af en læringsaktivitet (f.eks. en opgave).

Læs mere her om teorien bag læringsaktiviteter

Hent en Word-version af Instruktionsskemaet