NB- e-didaktik

Læringsaktivitet

På Niels Brock har vi fokus på at understøtte elevernes læringsproces med hjælp af såkaldte læringsaktiviteter. En læringsaktivitet består typisk af, at eleven skal tilegne sig noget viden via en læringsressouce tekst/video/podcast m.v., for derefter at arbejde med denne læringsressource. Dertil hører tydelige instruktioner til, hvordan eleverne forventes at arbejde med en given opgave.

Flere undersøgelser om ‘hvordan det er at modtage online undervisning’ viser tydeligt, at mange elever ikke ved:

  • Hvad forventes der af mig?
  • Hvor kan jeg spørge om hjælp?
  • Hvad bliver jeg bedømt ud fra, får jeg feedback? Hvornår?

Flere elever udtrykker også, at de let mister motivationen ved mange og lange opgaver, når de undervises online. Og at alle de spørgsmål, som man lige kan spørge om i klassen er meget sværere i den online undervisning.

Derfor er gode instruktioner supervigtige. Vi har udviklet et ‘instruktiosskema’, som netop understøtter eleverne i hvordan de løser en given opgave og hvornår de får feedback og hvordan. Skemaet har fokus på brugervenlighed, feedback og tydelighed, således at eleverne ved hvad de skal og hvorfor og ikke bliver i tvivl om hvordan de skal udføre en opgave. Se hvordan du nemt insætter instruktionsskemaet i MNB her

Fordele ved instruktionsskemaet

Skemaet har hjælpetekster så det er nemmere at udfylde for en underviser. Skemaet kan bruges som en tjekliste, for at se om man nu også har det hele med og i den rækkefølge. For faktisk så er det eleverne, som siger at de som minimum har brug de 4 punkter, for at kunne føle sig trygge og vide præcis hvad de skal gøre I en læringssituation.

Derfor består instruktionsskemaet kun af 4 punkter.

 

Gevinster for elever

Når eleven præsenteres for en opgave med et instruktionsskema på kun 4 punkter, så betyder det, at de kun skal klikke ét sted for at vide præcis hvad de skal arbejde med.

Instruktionsskemaet giver overblik og sikrer, at eleverne ved hvad de skal, hvorfor de skal og hvilke kilder og inspirationsmaterialer der skal i brug for at løse opgaven samt at de ved konkret hvor, hvordan og hvornår de får feedback

 

Hvor kommer det fra?

Selve instruktionsskemaet er baseret på Gilly Salmon’s e-tivity princip. Og på dansk kalder vi en e-tivity for en læringsaktivitet. Gilly Salmon har over 20 års forskning og bevis for, at læringsaktiviteter og ‘instruktionsskemaet’ virker i forhold til online studerende. Så de ved præcis hvad de skal hvornår, hvorfor og sammen med hvem i et givent læringsforløb.

En læringsaktivitet/instruktionsskemaet er altså en slags tjekliste til, hvordan underviseren understøtter at læring finder sted. Den består oprindeligt af 10 punkter, som underviseren planlægger sine læringsaktiviteter ud fra. De 10 punkter bruges kun til selve den pædagogiske udvikling og planlægning af en læringsaktivitet (f.eks. en opgave).

Læs mere her om teorien bag læringsaktiviteter