Niels Brock, Learning Hub

Hvad kan vi hjælpe dig med?

NB-e-didaktik

Vores Principper til online undervisning

Hvorfor online undervisning?

På Niels Brock har vi tilbudt online undervisning i mange år. Dette af flere årsager:

Fleksibilitet
Online undervisning giver eleven fleksibilitet, da de er uafhængige af sted og for det meste også tid. De kan altså modtage undervisning derhjemme, i sommerhuset, i toget eller hvor det passer dem.
Samtidig foregår meget af den online undervisning asynkront, hvor eleven individuelt eller i grupper, arbejder med læringsaktiviteter, så eleverne kan tage undervisningen præcis når det passer dem.

Mulighed for differentiering
Online undervisning giver i højere grad mulighed for differentiering af undervisningen, da det i højere grad er muligt at tilrettelægge forskellige læringstier til elever på forskelligt niveau eller med forskellige præferencer.

Plads til andre elevgrupper
Nogle elevgrupper værdsætter ikke et studiemiljø fyldt med medstuderende og sociale interaktioner. Online undervisning giver denne elevgruppe mulighed for at modtage undervisning fra hjemmets trygge rammer.

Hvordan online undervisning på Niels Brock?

På Niels Brock ved vi at didaktikken ændrer sig markant når undervisningen går fra det fysiske rum til det online rum. Derfor arbejder vi med følgende principper:

Tydelig struktur, navigation og læringssti
Online kurser på Niels Brock bør altid have en tydelig struktur, navigation og læringssti. Der bør være fokus på brugervenlighed og på at understøtte elevens læringsoplevelser i form af genkendelig struktur og navigation i det online læringsrum. Vi arbejder ud fra, at man tænker i tydelige læringsstier eller læringsflows, når man indretter og strukturer sin online undervisning. Alle læringselementer skal hænge sammen og danne en rød tråd for eleverne. Så de tydeligt kan se hvor de skal hen, hvordan de kommer derhen og hvad formålet er.

Tydelige instruktioner
Når undervisningen foregår online, kan underviseren i mindre grad aflæse, om eleverne har forstået hvad de overordnet skal, samt hvordan de skal løse opgaver og aktiviteter. Dette kræver en tydelig og genkendelig instruktion både som introduktion til ethvert emne og til enhver form for opgave og aktivitet.

Synkron og asynkron undervisning
Selvom den asynkrone undervisning giver stor fleksibilitet, prioriterer vi også at være sammen synkront online. Det er vigtigt at eleven skaber en relation både til medstuderende og underviseren. Således har underviseren også en bedre føling med den enkelte elev.

Læringsaktiviteter
I modsætning til, at underviseren blot lægger en masse filer, tekster og videoer op, som eleven passivt skal se/læse, har vi på Niels Brock fokus på at understøtte elevernes læringsproces med hjælp af såkaldte læringsaktiviteter.
Læringsaktiviter er interaktive opgaver, og består typisk af, at eleven skal tilegne sig noget viden via en læringsressouce, tekst/video/podcast m.v., for derefter at arbejde aktivt med denne læringsressource.
Hellere flere mindre læringsaktiviteter, end én stor.

Samarbejde og kollaboration
Studie- som arbejdsgrupper er essentielle, når man studerer online.
De hjælper deltagerne med at skabe relationer, socialisere og at de altid har nogle at sparre med og udvikle løsninger sammen med lige når de har brug for det.
Grupper og samarbejdsrelationer kan indbygges direkte, som en naturlig del af en opgaveløsning, hvor man fx forpligter deltagerne til at de skal kommentere eller poste indlæg i et debatforum, give peer-to-peer feedback.

Underviserens rolle
Rollen som online underviser, handler mindre om at præsentere det faglige stof, og mere om at facilitere, at de studerende arbejder med læringsforløbet. Dvs.  materialer skal ligge klart i et system inden kurset starter, der skal gives feedback, svares på chats/fora og løbende følges op på, at deltagerne interagerer med læringsforløbet – så de føler sig set og hørt.

 

Hvad baserer vi vores principper på?

Niels Brocks e-didaktiske principper er baseret på Gilly Salmon https://www.gillysalmon.com/e-tivities.html, EVA anbefaling i digitale læringsforløb (https://www.eva.dk/voksen-efteruddannelse/tiltag-oege-kvaliteten-digitale-laeringsforloeb), samt anbefalinger fra Nationalt Videncenter for Læsning.