Hurtigt i gang med Teams

Rune fik hurtigt gang i at køre synkron undervisning i Teams for alle sine hold den fredag 13. marts, hvor han introducerer til emner via slides i Teams. Derudover har han fokus på, kreativt genbrug af allerede udviklede koncepter, metoder og eksisterende materialer i...

Brug den kendte ramme

Grys råd til kollegerne er: Gear ned og indsæt det virtuelle i den digitale ramme du allerede kender. Dvs. Gør det du plejer at gøre, men twist det lidt. Hvis du plejer at introducere klassen til faglige emner i klassen, så lav en screencast om emnet, som eleverne kan...

Anerkend situationen

Kia pointerer  hvor vigtigt det er at anerkende den svære situation eleverne er i og at få dem til at gøre noget andet end at sidde foran skærmen hele dagen. Fx får hun eleverne til at gå en tur og tage billeder af turen, skrive nogle ord om hvordan de har det i disse...

Flere små opgaver

Janne, som underviser i tysk, underviser ikke meget anderledes online end hun gør i sin almindelige undervisning, men fortsætter med den samme tilgang til undervisningen for at skabe noget genkendeligt og trygt i denne nye situation. Hun bygger derfor modulerne op...