Niels Brock, Learning Hub

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Janne, som underviser i tysk, underviser ikke meget anderledes online end hun gør i sin almindelige undervisning, men fortsætter med den samme tilgang til undervisningen for at skabe noget genkendeligt og trygt i denne nye situation. Hun bygger derfor modulerne op efter den samme struktur som den “normale” undervisning.

Janne mødes med sin klasse i Teams ved modulets start og sekvenserer derefter modulet med flere små øvelser i stedet for én stor. De små øvelser kan fx være

  • Chatsamtaler i grupper
  • Eleverne afleverer små lydfiler
  • Quizlet live, hvor eleverne i hold dyster i ordforrådsøvelser
  • Interaktive videoer med EdPuzzle
  • Videokonferencer i små grupper

Derudover oplever Janne at en online klassedialog ikke fungerer særlig godt i tysk, men at det er bedre at have dialog i mindre grupper.