Online Undervisning

iiii-modellen

Med iiii-modellen kan du nemt indrette en sektion i MitNielsBrock, så den altid består af: instruktion, information, interaktion og i(e)-valuering. Det er med til at guide eleven til at de præcist ved hvad de skal arbejde med og hvordan.

iiii-modellen kan bruges både til blended og online undervisning, hvor det netop er vigtigt, at de studerende kender til krav og forventninger, da man ikke lige kan spørge, som i klassen. Online undervisning kan også ske både synkront og asynkront, derfor er det super vigtigt med tydelige instruktioner, så de studerede ved præcist  hvad de skal gøre hvornår og hvordan og hvorfor?

instruktion – Underviser giver en tydelig instruktion om hvad der skal ske i ugen. Brug billeder og video eller brug Hvad og Hvorfor skemaet til det

information – Studerende tilegner sig viden. Præsenter hvilke Tekster, Video, Audio, som er sektionens ‘lektier’

interaktivitet – Studerende interagerer med hinanden og underviser i forløbet via læringsaktiviteter som: opgaver, øvelser, diskussioner. Det er vigtigt at indbygge motivation i læringsaktiviteterne. Brug instruktionsskemaet som en hjælp til det

i-(e)valuering – Underviser sikrer sig, at deltagerne når læringsmålene for denne sektion/emne med en form for evaluering eller og feedback

Se her et eksempel på hvordan en sektion i faget ‘Distanceledelse’ kunne se ud med iiii-modellen: