Niels Brock, Learning Hub

Hvad kan vi hjælpe dig med?

NB-e-didaktik

Sektions design online

På Niels Brock arbejder vi med at udbrede fælles standarder for hvordan undervisningsrum ser ud i MitNielsBrock. Anbefalingerne har fokus på brugervenlighed og på at understøtte elevens læringsoplevelser i form af genkendelig struktur og navigation i MitNielsBrock. Vi arbejder ud fra, at man tænker i tydelige læringsstier eller læringsflows, når man indretter og strukturer sin undervisning i MitNielsBrock. Alle læringselementer skal hænge sammen og danne en rød tråd for eleverne. Så de tydeligt kan se hvor de skal hen, hvordan de kommer derhen og hvad formålet er.

 

Online undervisning

Online undervisning kræver at hele forløbet er planlagt og tilrettelagt inden selve undervisningen begynder. Og at der er fokus på interaktion og relation deltagerne imellem.

Online undervisning foregår i MitNielsBrock og i et online møde værktøj. Undervisningen er uafhængig af sted og sommetider også tid. Eleverne interagerer via online læringsaktiviteter og eller med hinanden og  underviseren faciliterer elevernes interaktioner i MitNielsBrock

 

Struktur i rum

Selve navigationsmetoden samt strukturen for rummet vil være foruddefineret og dermed ensartet. Underviser skal indsætte overskrifter, undervisningsmaterialer og læringsaktiviteter med betingelserne for hvornår en given aktivitet er gennemført i et såkaldt læringsflow, som hjælper eleverne med at se den røde tråd i læringsprocessen.

 

Layout i sektioner

Det grafiske layout i hver sektion består af et ‘hvad og hvorfor’ skema for at hjælpe eleverne med at få et overblik over, hvad en sektion/emne indeholder og hvorfor det giver mening, at de skal arbejde med det. Overblikket er specielt vigtigt online undervisning.

 

Opbygning af aktiviteter

Derudover er det vigtigt, underviser støtter eleverne læringsproces ved at udfylde et instruktionsskema (baseret på Gilly Salmons e-tivity princip) til hver enkelt læringsaktivitet i læringsflowet. Dette for at sikre interaktivitet og at understøtte og motivere eleverne i hvordan de løser en given aktivitet både individuelt og i grupper (skabe relationer) samt at forventningsafstemme hvornår de får feedback og hvordan.

 

Fordele ved standard design

Fordelene er – at der findes god og gennemafprøvet forskning med konkrete didaktiske principper, som virker både for undervisere og elever. Man kan designe et online forløb én gang og genbruge det mange gange.

 

Gevinster for eleverne

Er at de oplever et ensartet design og en navigation, som understøtter deres oplevelse af fag og læring. De kan studere når de har tid og mulighed. De kender til præcise forventninger og krav både teknisk (system) og fagligt, når de oplever at hver læringsaktivitet har et tydeligt instruktionsskema så de ved præcis hvad de skal, hvorfor, hvordan og hvornår og hvem de skal samarbejde med.