Niels Brock, Learning Hub

Hvad kan vi hjælpe dig med?

NB-e-didaktik

Sektions design Face to Face

På Niels Brock arbejder vi med at udbrede fælles standarder for hvordan undervisningsrum ser ud i ‘MitNielsBrock’. De fælles standarder har fokus på brugervenlighed og på at understøtte elevens læringsoplevelser i form af genkendelig struktur og navigation i MitNielsBrock.

Vi arbejder ud fra at man tænker i tydelige læringsstier eller læringsflow, når man indretter og strukturer sin undervisning i MitNielsBrock. Alle læringselementer skal hænge sammen og danne en rød tråd for eleverne. Så eleverne tydeligt kan se hvor de skal hen, hvordan de kommer derhen og hvad formålet er.

Face to face undervisning

Standard sektionsdesignet til traditionel face to face undervisning egner sig til klasseundervisning, hvor både underviser og eleverne er tilstede. Det grafiske layout i hver sektion består af et ‘hvad og hvorfor’ skema for at hjælpe eleverne med at få et overblik over, hvad en sektion/emne indeholder og hvorfor det giver mening, at de skal arbejde med det.

Fordele –  er typisk at både elever og lærere bekendte med undervisningsformen og at den kræver begrænset tidsforbrug for lærere at blive introduceret til. Derudover vil navigationsmetoden samt strukturen for rummet være foruddefineret i et givent rum og dermed ensartet. Faglæreren skal kun indsætte overskrifter og undervisningsmaterialer som filer, links og opgaver

Gevinster for eleverne – er at de oplever ensartet design og en navigation som understøtter deres oplevelse af fag og læring