Niels Brock, Learning Hub

Hvad kan vi hjælpe dig med?

NB-e-didaktik

Sektions design Blended

På Niels Brock arbejder vi med at udbrede fælles standarder for hvordan undervisningsrum ser ud i MitNielsBrock. Anbefalingerne har fokus på brugervenlighed og på at understøtte elevens læringsoplevelser i form af genkendelig struktur og navigation i MitNielsBrock.

Vi arbejder ud fra, at man tænker i tydelige læringsstier eller læringsflows, når man indretter og strukturer sin undervisning i MitNielsBrock. Alle læringselementer skal hænge sammen og danne en rød tråd for eleverne. Så de tydeligt kan se hvor de skal hen, hvordan de kommer derhen og hvad formålet er.

Blended undervisning

Blended undervisning betyder, at man kombinerer tilstedeværelsesaktiviteter med virtuelle læringsaktiviteter, hvor det giver mening rent pædagogisk. Alle elementer i forløbet skal planlægges og didaktiseres så udbytterigt som muligt i forhold til  elevernes læringsproces.

Struktur i rum
Navigationsmetoden samt strukturen for rummet være foruddefineret og dermed ensartet.

Layout i sektioner
Det grafiske layout i hver sektion består af et ‘hvad og hvorfor’ skema for at hjælpe eleverne med at få et overblik over, hvad en sektion/emne indeholder og hvorfor det giver mening, at de skal arbejde med det. Overblikket er specielt vigtigt til blended og online undervisning.

Faglæreren indsætter overskrifter og undervisningsmaterialer og læringsaktiviteter i et læringsflow, som hjælper eleverne med at se den røde tråd i læringsprocessen.

Fordele

Fordelene er at man i et blended forløb lettere kan afprøve nogle online aktiviteter, forstået som at læreren kan give instruktioner i klassen, til de aktiviteter som eleverne forventes at arbejde med virtuelt og sikre sig at de ved hvad der forventes af dem.

Gevinster for eleverne – er at de oplever et ensartet design og en navigation, som understøtter deres oplevelse af fag og læring. Og at de kender til forventinger og krav både teknisk (system) og fagligt.