Teams

Se mødedeltagere

Når mødet er i gang

Når du holder Online møder, er det muligt for dig at se hvilke elever der deltager, via. deltagerlisten. Her kan du også ringe direkte til dem, som ikke er kommet ind endnu – såfremt de er online. 

Du finder deltagerlisten ved at klikke på vis deltagerliste ikonet.

Inde under deltagerlisten har du nu mulighed for at downloade en excelfil med en liste over de fremmødte, samt hvornår de er kommet online:

Vær opmærksom på at denne funktion kun virker mens mødet stadig er i gang! Så du kan fx downloade listen, når du skal føre fravær, så vil alle, der er online på det tidspunkt fremgå af listen.

Excelfilen med listen bliver lagt i dine “overførsler” på din computer

Når mødet er afsluttet

Hvis du vil se hvem der deltog i mødet, efter det er afsluttet, kan du se dette i kanalen hvor mødet blev afholdt. Ud for mødet vil der være en række cirkler, hvoraf de 5 første vil repræsentere specifikke deltagere og den sidste vil være en samling af de resterende deltagere og f.eks. markeres med “+1” som på billedet nedenfor. Hold din mus over cirklen med +1 for at se hvem de resterende deltagere var (klik ikke!)