Niels Brock, Learning Hub

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Online Undervisning

Videoaflevering med eller uden fordybelsestid

Lad eleverne være producenter, ved at de planlægger, producerer og publicerer en video, som svar på en faglig opgave i stedet for at aflevere en word-fil.
Instruer dem i hvilken bog/artikel, hvilke fotos/film/musik de skal bruge/producere for at kunne svare på den faglige opgave. Undervejs i produktionen kan de dele og kommentere på manuskript og eller storyboard.

Til en videoaflevering opretter du en almindelig ‘Opgave’

  1. Vælg ’tilføj aktivitet eller materiale’ -> ‘Opgave’.
  2. Når du opretter en opgave er det vigtigt at du giver opgaven en kort beskrivelses-tekst. Dette er både vigtigt for de studerende, men også for at en studievejleder kan se hvad opgaven handler om
  3. Husk at indstil afleveringsdatoen, opgaven kan stadig afleveres efter datoen. Vi bruger ikke længere skæringsdato og således beholdes afleverings-opgaven altid åben.
  4. Under afleveringsindstillinger markeres Video/audio Submission

  5. Hvis der skal fordybelsestid på videoafleveringen skal fordybelsestid ligeledes markeres og du skal vælge hvor mange timer opgaven tæller

 

Når de studerende skal uploade en video, skal de blot vælge en video og uploade den

De næste steps viser hvordan den studerende skal uploade sin videoaflevering.

  1. De studerende starter med at klikke sig ind på opgaven og derefter på
  2. Den studerende skal derefter vælge ‘browse
  3. Dernæst vælges videoen, og der trykkes på upload
  4. Til slut klikkes der på ‘Gem ændringer’

Videoen er nu uploaded som aflevering og du kan give karakter og feedback, som ved en normal afleveringsopgave.