Lad eleverne være producenter, ved at de planlægger, producerer og publicerer en video, som svar på en faglig opgave i stedet for at aflevere en word-fil.

Instruer dem i hvilken bog/artikel, hvilke fotos/film/musik de skal bruge/producere for at kunne svare på den faglige opgave. Undervejs i produktionen kan de dele og kommentere på manuskript og eller storyboard.

Til en videoaflevering opretter du en almindelig ‘Opgave’

  • Husk at indstil afleveringsdatoen, opgaven kan stadig afleveres efter datoen. Vi bruger ikke længere skæringsdato og således beholdes afleverings-opgaven altid åben.
  • Under afleveringsindstillinger markeres Video/audio Submission

  • Hvis der skal elevtid på videoafleveringen skal elevtid ligeledes markeres og du skal vælge hvor mange timer opgaven tæller

  • Når de studerende skal uploade en video, skal de blot vælge en video og uploade den

    De næste steps vil vise hvordan den studerende skal uploade sin videoaflevering.

  • Den studerende skal derefter vælge ‘browse
  • Dernæst vælges videoen, og der trykkes på upload
  • Til slut klikkes der på ‘Gem ændringer’
  • Videoen er nu uploaded som aflevering og du kan give karakter og feedback, som ved en normal afleveringsopgave.