skriftligt fravær

Søg på skriftligt fravær på kursus-niveau

Læs mere om skriftligt fravær:
Introduktion til ny løsning til registrering af skriftligt fravær på Niels Brock
Oprettelse af opgaver med fordybelsestid

Søg på skriftligt fravær på elev-niveau
Søg på skriftligt fravær på kursus-niveau
Skriftligt fravær (fordybelsestid) til elever
Annuller godkendt fodybelsestid

 

Søg på skriftligt fravær på kursus-niveau:

Vil du se skriftligt fravær på et eller flere specifikke kurser, kan du søge disse frem gennem fraværsblokken på forsiden. Undervisere har kun mulighed for at søge efter kurser de er tilmeldt, hvor studievejlederne, i kraft af deres særligt betroede rolle, kan fremsøge alle kurser på Niels Brock. 

 

 1. Klik på knappen Søg kursus på din forside.

 2. Indtast holdnavnet i søgefeltet og klik på knappen find kurser for at fremsøge holde(ne). Man kan også søge efter kurser indenfor specifikke datoer ved at vælge en fra- og til dato. Som standard søges der indenfor det nuværende skoleår.

  Vælg kurser ved at markere det ønskede kursus og trykke på knappen vælg – de valgte kurser vil flytte sig til den højre kolonne. Klik på knappen Vis fravær for at se fordybelsestiden for de valgte kurser. 3. Når du har valgt et kursus vil fordybelsestiden for alle elever på kurset vises.
  Klik på
  se manglende opgaver for at se de manglende opgaver for den enkelte elev.

 4. På billedet ses en liste med en elevs opgaver, der har IKKE godkendt fordybelsestid.

  Klik på knappen se beskrivelse for at læse opgavebeskrivelsen. Det kan være praktisk for både underviser og studievejleder i forbindelse med samtaler med eleverne om deres skriftlige fravær

  Underviser og studievejleder kan tilføje kommentarer, som ikke er synlige for eleverne, på opgaverne. Fx. Hvis der er aftalt forlængelse af afleveringsfrist eller andet. Læs nedenfor hvordan man gør brug af kommentar-systemet.

 

Kommentarer mellem underviser og studievejleder

Underviser og studievejleder har mulighed for skrive kommentarer til hinanden, om elevens opgave.  Fx. Hvis der er aftalt forlængelse af afleveringsfrist eller andet. Det er ikke muligt for eleven at se disse kommentarer.

Hvilke typer af informationer må skrives som kommentar i Mitnielsbrock?
Vedrørende funktionen “Skriv kommentar”, som er et felt inde i hver opgave, hvor studievejleder og underviser kan skrive sammen. 

Dette felt er til generelle kommentarer, som kan handle om at underviser vælger at give eleven en uge mere til at aflevere, eller at underviser vælger at ikke godkende opgaven med en begrundelse, der kan uddybes her, til hjælp for studievejlederens samtale. 

Informationer der IKKE må skrives i dette felt er kommentarer der indeholder:
Du må i kommentarfeltet ikke skrive oplysninger om eleven, hvor der nævnes informationer som er i kategorien “Særligt følsommme personoplysninger”, det gælder: 

Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt behandling af genetiske, biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering. 

Eksempel:
Man må godt skrive at eleven har været syg, så derfor er afleveringen af opgaven forsinket, som et eksempel på en kommentar inde i Mitnielsbrock.dk, men man skal altså undlade alle detaljer om selve sygdommen. 

 

 

 1. Billedet viser oversigten over elevens manglende opgaver.
  Klik på knappen
  Kommentar for at oprette en kommentar eller læse eksisterende kommentarer.

 2. Der linkes direkte til online rettetool, hvor det er muligt at læse eksisterende kommentarer og/eller oprette nye kommentarer. Scroll i højre sidebar og find overskiften kommentarer mellem underviser og studievejleder.
 3. Skriv din kommentar i kommentarfeltet og afslut ved at klikke på Gem kommentar