skriftligt fravær

Søg på skriftligt fravær på elev-niveau

Fordybelsestid:
Introduktion til ny løsning til registrering af skriftligt fravær på Niels Brock
Oprettelse af opgaver med fordybelsestid

Søg på skriftligt fravær på elev-niveau
Søg på skriftligt fravær på kursus-niveau
Skriftligt fravær (fordybelsestid) til elever
Annuller godkendt fordybelsestid

Søg på skriftligt fravær på elev-niveau:

Vil du se skriftligt fravær for en specifik elev, kan du søge eleven frem gennem fraværsblokken på forsiden. Undervisere har kun mulighed for at søge efter elever som er tilmeldt deres kurser, hvor studievejlederne, i kraft af deres særligt betroede rolle, kan fremsøge alle elever på Niels Brock. 

 

 1. Klik på knappen Søg elev på din forside.
 2. Indtast elevens navn i søgefeltet og klik på elevens navn når dette fremgår af listen under søgefeltet. Klik da på knappen find kurser for at fremsøge elevens kurser. Man kan også søge efter kurser indenfor specifikke datoer ved at vælge en fra- og til dato. Som standard søges der indenfor det nuværende skoleår.

  Vælg kurser ved at markere det ønskede kursus og trykke på knappen vælg – de valgte kurser vil flytte sig til den højre kolonne. Klik på knappen Søg for at se fordybelsestiden for den valgte elev på de valgte kurser.

  NBØnsker du at se elevens samlede skriftlige fravær skal du vælge alle elevens kurser. Klik på knappen Vælg alle og klik derefter på SøgDet er kun muligt for studievejledere at se fordybelsestid for alle fag. 3. På billedet ses fordybelsestiden for eleven, på de valgte kurser. Eksempelvis har eleven Virtuella Olsen 11,5 timers skriftligt fravær. Under overskriften IKKE godkendt fordybelsestid (timer) ses fordelingen af de ikke godkendte elevtimer.
  Derudover er det også muligt at se, om eleverne er Aktive eller Suspenderede på kurset.


  NB! 
  Er eleven suspenderet på kurset, kan eleven ikke selv aflevere sine opgaver. I dette tilfælde anbefaler vi, at underviseren afleverer opgaven for eleven, så de kan få indfriet deres fordybelsestid. Hvis ikke eleven skal aflevere opgaven kan der aflveres et blankt dokument. 

  Klik på knappen Manglende opgaver for at få et overblik over de opgaver som har ikke godkendt fordybelsestid på de enkelte kurser.

 4. På billedet ses en liste over elevens manglende opgaver, dvs. opgaver, der har IKKE godkendt fordybelsestid.

  Klik på knappen se beskrivelse for at læse opgavebeskrivelsen. Det kan være praktisk for både underviser og studievejleder i forbindelse med samtaler med eleverne om deres skriftlige fravær.

  Underviser og studievejleder kan tilføje kommentarer, som ikke er synlige for eleverne, på opgaverne. Fx. Hvis der er aftalt forlængelse af afleveringsfrist eller andet. Læs  i afsnittet Kommentarer mellem underviser og studievejleder hvordan man gør brug af kommentar-systemet.

  Videogennemgang af Søg på skriftligt fravær på elev-niveau

Kommentarer mellem underviser og studievejleder

Underviser og studievejleder har mulighed for skrive kommentarer til hinanden, om elevens opgave.  Fx. Hvis der er aftalt forlængelse af afleveringsfrist eller andet. Det er ikke muligt for eleven at se disse kommentarer.

Hvilke typer af informationer må skrives som kommentar i Mitnielsbrock?
Vedrørende funktionen “Skriv kommentar”, som er et felt inde i hver opgave, hvor studievejleder og underviser kan skrive sammen. 

Dette felt er til generelle kommentarer, som kan handle om at underviser vælger at give eleven en uge mere til at aflevere, eller at underviser vælger at ikke godkende opgaven med en begrundelse, der kan uddybes her, til hjælp for studievejlederens samtale. 

 Informationer der IKKE må skrives i dette felt er kommentarer der indeholder:
Du må i kommentarfeltet ikke skrive oplysninger om eleven, hvor der nævnes informationer som er i kategorien “Særligt følsommme personoplysninger”, det gælder: 

Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt behandling af genetiske, biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering. 

Eksempel:
Man må godt skrive at eleven har været syg, så derfor er afleveringen af opgaven forsinket, som et eksempel på en kommentar inde i Mitnielsbrock.dk, men man skal altså undlade alle detaljer om selve sygdommen. 

 

 1. Billedet viser oversigten over elevens manglende opgaver.
  Klik på knappen
  Kommentar for at oprette en kommentar eller læse eksisterende kommentarer.
 2. Der linkes direkte til online rettetool, hvor det er muligt at læse eksisterende kommentarer og/eller oprette nye kommentarer. Scroll i højre sidebar og find overskiften kommentar til studievejleder.

 3. Skriv din kommentar i kommentarfeltet og afslut ved at klikke på Gem kommentar

Videogennemgang af Kommentarer mellem underviser og studievejleder