Niels Brock, Learning Hub

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Struktur og format

Rum formater

Et rum-format er et rums layout. Rum-formaterne på Mitnielsbrock.dk er: Emneformat og CollapsedTopics. Men OneTopic er standard på Niels Brock.

Nederst på siden her, findes en kort guide til hvordan du ændrer indstillingerne for dit rum-format.


Emneformat
Her vises alle emner på samme side. Dvs. rumformat gør det muligt at se samtlige emner, med alle aktiviteter på samme side, men kan resulterer i “scroll of death”. Du kan også vælge at emneformatet, kun viser én sektion pr. side. Når du vælger dette kan du navigere mellem emnerne i navigationsmenuen ude til venstre.OneTopic
Med OneTopic kan du inddele dine emner i hhv. over- og undersektioner. Fordelen ved formatet er at det mindsker scroll på siden, at du kan samle flere emner under samme sektion og på den måde skabe et bedre overblik for dine eleverintroduktion til OneTopic

 CollapsedTopics
Dette rumformat gør det muligt at vise eller skjule indholdet af de forskellige emner alt efter behov. Vis og skjul funktionen er bundet til hvert emne og det er derfor muligt at vise flere emner ad gangen.


Sådan skifter du rumformat:

  1. Gå ind i det kursus/rum du vil skifte rumformat i og klik på “Administration” i øverste højre hjørne og klik på “Indstillinger”.
  2. Gå til “Rumformat” og vælg det format du gerne vil skifte over til. Hvis det er Emneformat, kan du vælge om den skal vise én eller alle sektioner på samme side.
  3. Klik på “Gem og vis”