Niels Brock, Learning Hub

Hvad kan vi hjælpe dig med?

NB-e-didaktik

Anbefalinger til læsestrategier

På Niels Brock har vi, siden vi begyndte at bruge i-bøger i undervisningen arbejdet med at give vores elever de bedste forudsætninger for at læse på en skærm.

Rent teknisk kan man selvfølgelig slå notifikationer fra og vælge at lukke mail og andre programmer som ‘forstyrrer’. Men endnu bedre er det, at lade selve undervisningens pædagogske formål angive retningen for, hvad der skal ske når eleven læser på en skærm.

Når dine elever skal læse noget tekst online og tilegne sig viden, og du vil gerne undgå at de blot skimmer teksten. Så er det vigtigt, at arbejde med dine elevers læsestrategi så du sikrer, at de arbejder aktivit med teksten og dermed reelt også forbereder sig til undervisningen.

Ifølge Nationalt Videncenter for Læsning, så handler det om at have et eksplicit læseformål og at eleverne arbejder med læseaktiviteter i forbindelse med læsningen. Et eksempel kunne være at man fortæller og dermed forbereder eleverne på hvad de skal kigge efter i teksten fx svære ord, fagbegreber eller modeller osv.
Så vil eleverne opleve at få overblik, at kunne huske og forstå teksten bedre.

Læsestrategi 1

Brug de 3 faser Før, Under, Efter til at udvikle gode læsevaner for dine elever.

Før
Forbered eleverne ved at forklare dem tydeligt om det faglige læringsmål.  Giv dem overblik ved at fortælle dem, hvad de skal vide på forhånd, hvad de skal gøre mens de læser, og hvad det forventes de skal vide bagefter osv. Skal eleverne evt. tjekke noget før de går i gang, hvad kender de eksempelvis af fagord og termer før læsningen starter?

Under
Når eleverne er i gang med at læse, er det vigtigt at de ved hvordan de skal forholde sig til eksempelvis videoer og billeder i teksten. Eller hvordan det forventes de arbejder med selve teksten. Det kan være processkrivning i form af ’stoppe-op-aktiviteter’ i mitnielsbrock.dk det kunne f.eks. være:

  • hvordan skal eleven reflektere over det læste (Journal aktivitet)
  • hvad skal eleven gøre med svære ord? (OneNote)
  • skal eleven tage noter/referat (OneNote)
  • hvilke nøgleord skal eleven kigge efter?
  • skal eleven tage screenshots af noget de møder i teksten og hvorfor?
  • skal eleven kunne tegne en model om det de har læst om?

Efter
Fortæl eleverne hvordan der følges op på læsningen og de aktiviteter de har arbejdet med under læseprocessen. Hvad forventes det at de ved bagefter og hvad skal de bruge det til i faget. Er den læste tekst en del af en opgaveaflevering eller peger den frem mod noget nyt?

Før, Under, Efter faserne kan med fordel, nemt indsættes i instruktionsskemaet på mitnielsbrock.dk

Læsestrategi 2

iBøgerne hos Systime har også indbygget hjælp til at læse digitale tekster både for elever og undervisere.

Login på din iBog og klik på Tilbehør & Noter vælg Tips til læsning på skærm

 

Kilder
Nationalt Videncenter for Læsning, Lützen Heller Peter
https://www.videnomlaesning.dk/media/2549/inspirationsmateriale-laesning-pa-digitale-enheder.pdf