Niels Brock, Learning Hub

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Opgaver

Opret opgave til udvalgte elever

Er det kun udvalgte elever som skal aflevere en opgave, har du mulighed for at lave betinget adgang til opgaven.

OBS: skal ikke bruges på opgaver med fordybelsestid, da alle elever på holdet vil blive holdt til regnskab for den tilknyttede tid, selvom de ikke har mulighed for at aflevere opgaven!

  1. Opret en opgave og indstil den som du normalt vil gøre med navn, beskrivelse, deadline mv.
  2. Under overskriften Betinget adgang, klik på knappen Tilføj vilkår.
  3. Du har nu mulighed for at vælge mellem flere forskellige vilkår for adgang til opgaven. For at udvælge specifikke elever til opgaven, klik på muligheden Brugerprofil.
  4. Vi anbefaler at udvælge eleverne på baggrund af deres e-mail initialer, idet flere elever kan have ex. samme fornavn, efternavn eller lign. Vælg E-mailadresse og Indeholder og skriv initialerne på eleven (nedenstående billede viser initialerne “lln”). Det er nu kun denne elev der har adgang til opgaven.
  5. Gentag for hver elev som skal have adgang til opgaven.
  6. Afslut ved at trykke på Gem og returner til kurset. Er der oprettet betingelser vil opgaven se således ud i rummet.