Niels Brock, Learning Hub

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Struktur og format

OneTopic - flyt sektioner

Ønsker du at flytte en sektion, foregår det lidt anderledes med OneTopic end det gør med andre rum-formater, da du ikke kan trække sektionerne hen til en ny placering.

Læs mere om OneTopic
Introduktion til OneTopic
Sådan tilføjer du en sektion
Sådan flytter du aktiviteter

  1. Gå ind i den sektion du vil flytte og klik på Redigeringsværktøjer i bunden af sektionen.
  2. Under den første overskrift Flyt markerede sektioner der en liste over alle sektionerne i rummet. Den sektion du står i, er den du kan flytte. I listen af sektioner er den markeret med sort og i fed skrifttype.


  3. Klik på en af sektionerne, markeret med blå, for at flytte din sektion hen til dette emne. 
    Vær opmærksom på at sektionen vil blive lagt FØR den sektion du vælger, og altså ikke under den.

     

    Så ønsker du f.eks. at flytte et underemne til et overemne så det ligger som første underemne, skal du klikke på sektionen under overemnet.

Eksempel:

Vi vil gerne flytte sektionen shakespeare så den ligger under English in the UK som den første ”undersektion”.Derfor klikker vi på overskriften
Emne 1, for at rykke shakespeare sektionen, så det nu ligger som første sektion under English in the UK (som beskrevet ovenfor rykker emnerne sig, så de ligger før (over) det emne man klikker på, i listen)

Fordi vores sektion er en oversektion ligger Emne 1, 2 3 osv. nu som undersektioner til Shakespeare, i stedet for at Shakespeare er undersektion til English in the UK, som vi ellers ville have det.

For at gøre Shakespeare til en undersektion, skal vi ind og redigere i indstillingerne for sektionen. Så vi klikker på sektionen (shakespeare) i fanebladet og klikker herefter på tandhjulet og vælger rediger.

Under level vælger vi at sektionen skal være barn af forrige fane.

I vores tilfælde er den forrige fane English in the UK (fanen til venstre).

Når vi gør det, kommer sektionen Shakespeare til at ligge som første sektion under English in the UK.