Niels Brock, Learning Hub

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Struktur og format

OneTopic - flyt aktiviteter

Med rumformatet OneTopic foregår flytningen af materialer lidt anderledes end i andre formater, da du kun ser og arbejder i én sektion ad gangen.

Hvis der ud fra dine materialer er dette ikon , betyder det at du kan rykke dine materialer indenfor den nuværende sektion, ved at trække i dem. Hvis der i stedet er dette ikon  kan du rykke mellem sektioner – dette er en tilstand du aktiverer under redigeringsværktøjer.

Flyt materialer indenfor sektion:

Klik på ikonet  ud for det materiale du ønsker at flytte og træk det til den ønskede placering i rækken af aktiviteter og materialer. OBS. Materialet kan kun trækkes indenfor den sektion du står i.

Flyt materialer mellem sektioner:

  1. Slå redigering til i rummet og klik på Redigeringsværktøjer i bunden af den valgte sektion. Det vil åbne forskellige muligheder for at redigere placering af sektioner, materialer og aktiviteter.

  2. Find overskriften Flyt materialer og aktiviteter mellem sektioner og klik på knappen Aktiver (er funktionen allerede aktiv står der deaktiver)

  3. Klik nu på ikonet  ud for det materiale du ønsker at flytte. Nu har du valgt materialet og kan placere det hvor du ønsker. Klik på sektionen du vil lægge materialet under og klik herefter på ikonet , der hvor du ønsker materialet skal sættes ind. (Du kan også flytte materialet internt i sektionen på den måde).

Læs mere om OneTopic
Introduktion til OneTopic
Sådan tilføjer du en sektion
Sådan flytter du sektioner