For at der står Bestået/ikke-bestået i elevens karakterbog skal ‘Karakterbogs-opsætningen’ indstilles i det pågældende rum og ud for opgaven

  • Klik Rediger ud for opgaven og vælg Indstillinger

  • Under Karakterelement vælg vis mere…

  • Vælg Format til visning af Karakterer og vælg Faktisk. Så står der også bestået/ikke-bestået i elevens karakterbog
  • Gem
  •