Karakter og feedback

Karakterbogen for elever

Den studerende ser sine karakterer under ‘Navigationsmenuen’ hvor de finder knappen‘Karakterer’