skriftligt fravær

Introduktion til skriftligt fravær på Niels Brock

Niels Brocks ledelse har fået udviklet en central løsning for registrering af skriftligt fravær, således at alle undervisere og studievejledere kan se en elevs skriftlige fravær i Mit Niels Brock (Moodle).

Det betyder at skriftligt fravær nu ikke længere skal registreres i selvstændige ark af studievejledere, men alle har adgang til et overblik over skriftligt fravær centralt i Mit Niels Brock, det gælder både undervisere, studievejledere og elever.

Fordybelsestid:
Introduktion til ny løsning til registrering af skriftligt fravær på Niels Brock
Oprettelse af opgaver med fordybelsestid

Søg på skriftligt fravær på elev-niveau
Søg på skriftligt fravær på kursus-niveau
Skriftligt fravær (fordybelsestid) til elever

 

Vigtig info i forhold til det nye system:

  • Alle opgaver, der skal tælle med i det skriftlige fravær, skal påføres fordybelsestid og sluttidspunkt i Mit Niels Brock.
  • Allerede nu skal man altså som underviser huske at registrere fordybelsestid på alle opgaver i Mit Niels Brock, således at de vil tælle med i årets samlede skriftlige fraværstal.
  • Her er en guide til hvordan man registrerer fordybelsestid på en afleveringsopgave i Mit Niels Brock. Oprettelse af opgaver med fordybelsestid
  • Så snart en opgave er afleveret, tæller Mit Niels Brock opgaven som godkendt.
  • Hvis opgaven indeholder snyd eller ikke er godkendt af anden grund, skal underviser markere opgaven som IKKE GODKENDT manuelt.
  • Det samme gælder hvis opgaven er afleveret for sent, så kan underviseren også vælge at markere den som IKKE GODKENDT fordybelsestid. Det vil fremgå af afleverings-oversigten at opgaven er afleveret for sent.
  • I nogle tilfælde vil underviseren gerne have at eleven afleverer alligevel, selv om deadline er overskredet, dette skal så ske i samme afleverings-opgave, der bliver ved med at være åben. Underviseren skal altså ikke oprette ekstra afleverings-opgaver til for sent afleverende elever, eller give nye deadlines til dem.

Hvad med opgaver der udføres i andre programmer uden for Mit Niels Brock eller opgaver der udføres i hånden – hvad gælder for dem?
Eleverne må ikke aflevere opgaver fysisk uden om Mit Niels Brock. Skal opgaven tælle som skriftligt fravær, så skal der oprettes en afleveringsmappe til opgaven i Mit Niels Brock, med påført fordybelsestid og deadline. I mappen kan man så uploade et billede af en fysisk skrevet opgave, eller man indsætte et link til opgaven udført i et andet program.

Hvad med opgaver som processkrivning?
Man skal oprette en ny afleverings-opgave for hver ”runde” i processkrivningsopgaven.

Hvad med omlagt skriftlighed?
(skriftlighed baseret på opgaver i timerne, oftest projektorienteret arbejde). 
Hvis en elev er væk de timer, så kan man ikke indhente de timers skriftligt fravær, da det ikke er undervisning der lige kan gentages. Derfor bør man ikke tildele den slags undervisning fordybelsestid, medmindre det er noget en elev har en mulighed for at indhente senere.

Hvornår nulstilles elevens fravær?
Tællingen af skriftligt fravær ‘nulstilles’ i visning pr. elev, hvert år 1. juli