Niels Brock, Learning Hub

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Progression og motivation

Gennemført aktivitet

For at både du og eleven kan tracke progressionen i et kursus er første skridt at indstille, hvornår en aktivtet bliver registreret som gennemført. Så eleven kan se, om den er gennemført eller ej.

1. Gå til indstillinger på en given aktivitet -> ’Gennemført aktivitet’

2. Vælg det kriterie der skal være opfyldt for aktivitetsgennemførelse

3. Du kan vælge følgende:

–  “Studerende kan manuelt markere aktiviteten som gennemført” (cirkel med hel streg)

– “Marker aktiviteten som gennemført når betingelserne er opfyldt” (cirkel med stiplet streg)

Når aktiviteten er gennemført tilføjes automatisk et ‘hak’ i den lille cirkel til højre for aktiviteten