Brug for at give feedback/karakterer på samme tid til alle elever i en klasse? Så kan du indstille på en specifik opgaveaflevering, hvornår dine elever får feedback samtidig. Det kan være nyttigt, hvis fx du retter afleveringer over flere dage, og samtidig ønsker at eleverne først får deres feedback, når alle opgaver er rettet. Karakterbogsopsætning
  • Udfor den opgave du vil indstille, skal du i kolonnen ’Handling’ yderst til højre klikke på Rediger og vælge Indstillinger
  • Vælg ’Vis mere …’ I ‘Skjult indtil‘, vælg Aktiver, så kan du indstille dato og tidspunkt
  • Indstil dato og tidspunkt for hvornår eleverne skal kunne se feedback og karakter
  • Gem