Niels Brock, Learning Hub

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Blokke

Afleverings oversigt

Afleveringsoversigten ligger i alle undervisningsrum på MNB og viser alle opgaver med fordybelsestid som den pågældende klasse har på tværs af deres fag (kun for undervisere). Den kan anvendes til at få et overblik over fordelingen af fordybelsestid både forud for semesteret og hvis det bliver nødvendigt at flytte deadlines i løbet af semesteret.

Anbefalinger til brug

  • Opret alle opgaver med fordybelsestid ved semesterets start – de behøver ikke være fuldendt med navn og beskrivelse
  • Skjul eventuelt opgaverne, hvis ikke du ønsker eleverne skal se at de ligger der. De kan stadig ses af klassens undervisere i afleveringsoversigten.
  • Husk at du kan bruge delekurven til at kopiere hele sektioner eller enkelte opgaver til andre undervisningsrum, hvis flere klasser skal have samme opgaver 

OBS! blokken viser kun belastninger på aktiviteten opgave, som indstilles med fordybelsestid.
Blokken er IKKE synlig for elever, de kan se deres arbejdsbelastning på forsiden i blokkene Kommende Deadlines og Opgavestatus.

Hvis ikke du har Afleveringsoversigten i dit rum.

  1. Gå til dit rum og slå redigering til
  2. Vælg Tilføj Blok i venstre sidebar – se evt. guiden introduktion til blokke
  3. Tilføj blokken afleveringsoversigt
  4. Jo mere rød den pågældende dato er, des flere opgaver eller fordybelsestimer er der deadline for på datoen (i sammenligning med øvrige datoer for måneden)