Niels Brock, Learning Hub

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Progression og motivation

Betinget adgang

Når du vil guide dine studerende gennem et forløb, trin for trin kan funktionen ‘betinget adgang’ anbefales. Funktionen går ud på at du først gør specifikke elementer i dit kursus tilgængelige for dine studerende, når de har opfyldt en eller flere betingelser.

1. Klik på indstillinger (tandhjulet) ved det materiale, den aktivitet eller en sektion du vil indstille

2. Vælg ‘Betinget adgang’

3 .Tryk på ‘Tilføj vilkår’ og vælg f.eks.  Gennemført aktivitet

4. Vælg med ‘øjet’ om aktiviteten/materialet/sektionen du betinger adgang til, skal være skjult eller blot være tilgængelig for den studerende

5. Gem