Når du vil guide dine studerende gennem et forløb, trin for trin kan funktionen ‘betinget adgang’ anbefales. Funktionen går ud på at du først gør specifikke elementer i dit kursus tilgængelige for dine studerende, når de har opfyldt en eller flere betingelser.

Step 1:
Du finder funktionen ‘betinget adgang’ under indstillingerne for en ressource, en aktivitet eller en sektion.

Step 2:
Tryk på ‘Tilføj vilkår’ og vælg f.eks.  Gennemført aktivitet

Vælg med ‘øjet’ om aktiviteten/ressourcen/sektionen du betinger adgang til skal være skjult eller blot ikke tilgængelig for den studerende.