Niels Brock, Learning Hub

Hvad kan vi hjælpe dig med?

I denne spørgsmålstype skal den studerende matche spørgsmål/udsagn med korrekte svar. Spørgsmålstypen er god hvis man vil teste om de studerende kan skelne mellem begreber.

  1. Giv spørgsmålet et navn og under spørgsmålstekst angives en instruks.
  2. Du skal nu skrive spørgsmål og svar under hinanden. Du skal skal skrive mindst to spørgsmål og minimum ét ekstra svar. Jo flere ekstra svar du tilføjer desto flere valgmuligheder vil eleven få.
  3. Gem spørgsmålet.