Grupper

Grupper generelt

Grupper skal altid organiseres af underviseren. Vi anbefaler at bruge aktiviteten ‘Simpelt gruppevalg‘, hvor eleverne selv kan oprette og vælge grupper.
Men gruppeaktiviteten skal stadig oprettes af underviseren først, før der kan vælges.

Overblik over hvordan man opretter grupper på MitNielsBrock (Moodle)

Grupper kan fineres og oprettes manuelt af underviseren, hvis man ønsker at sammensætte deltagerne i grupper efter forskellige kompetencer, vidensniveau osv.

 1. Stå i det Rum du vil oprette grupper i
 2. Slå Rediger til og Klik på ‘Administration’
 3. Scroll ned i menuen til ‘Mere …’
 4. Klik på Brugere og vælg Grupper
 5. Opret gruppe med navn og beskrivelse
 6. Tilføj gruppemedlemmer
 7. Vi anbefaler at man samler sine grupper i en gruppering

Grupper kan Auto-oprettes af underviseren, hvis man ønsker eleverne skal fordeles i tilfældigt i grupper. Grupperne får automatisk gruppenavnet gruppe 1, 2, 3 osv. eller gruppe a, b, c

 1. Stå i det Rum du vil oprette grupper i
 2. Slå Rediger til og Klik på ‘Administration’
 3. Scroll ned i menuen til ‘Mere …’
 4. Klik på Brugere og vælg Grupper
 5. Vælg ‘Auto-opret grupper’
 6. Vælg Navngivningsmønster, om grupper skal hedder gruppe 1,2, 3 eller gruppe a, b, c
 7. Herefter vælges: antal grupper eller antal gruppemedlemmer
 8. Skriv navn på den gruppering de auto-oprettede grupper skal bo i, så man nemt kan knytte den til opgaven hvor der evt. skal afleveres. Se mere herom nedenfor

Opret grupper via en aktivitet i Mit Niels Brock

 

 1.  Simpelt gruppevalg er en aktivitet, som anbefales til F2F elever, fordi den er nem og hurtig at bruge i klassen og læreren nemt kan følge med i hvem der er i hvilke grupper og evt. tilmelde elever til grupperne.
 2. Gruppevælger er en aktivitet, der har flere indstillinger end simpelt gruppevalg. Og anbefales til online elever, fordi man kan præ-definere hvilke grupper der skal være og indstille bla. min og max antal medlemmer og om eleverne kan se hvem der allerede er tilmeldt en gruppe.

 

Vigtigt! 
Man skal tilknytte gruppering og dermed grupper til en opgave ellers kan grupperne ikke aflevere. Indstil også opgaven med gruppetilstanden ‘Separat’ ellers kan underviseren kan ikke give grupperne feedback og karakter. Følg denne guide

To andre vigtige begreber at kende til,  når man arbejder med grupper i Moodle er: Gruppering og Gruppetilstande

Hvad er en Gruppering?
En Gruppering er en samling af de grupper, som skal kunne aflevere til én bestemt opgave-aktivitet. En Gruppering sikrer, at du kan genbruge de samme grupper til forskellige aktiviteter og dermed afleveringer. En gruppering skal indstilles på den givne aktivitet fx en Opgave, hvor gruppen skal aflevere: ‘Indstillinger for Gruppeaflevering’ og ‘Almindelige Modulindstillinger’

Hvordan opretter jeg en Gruppering?

 1. Slå Rediger til og klik på ‘Administration’ og scroll ned til ‘Mere …’
 2. Klik på Brugere og Gruppering
 3. Vælg Opret en ‘Gruppering’
 4. Klik på ‘profil-ikon’ under Rediger udfor den oprettede Gruppering
 5. Tilføj de grupper, som skal bo i grupperingen
 6. På den måde styrer man, hvilke grupper der må aflevere i en bestemt opgave

Hvad er Gruppetilstande?
En gruppetilstand skal indstilles på en opgave-aktivitet, hvis der fx skal være gruppeafleveringer. Vi anbefaler at man bruger Separate grupper!

Synlig gruppetilstand: betyder at man arbejder i sin egen gruppe, og kan se de andre grupper, der arbejder med samme aktivitet. Hvis de studerende også skal se eller dele det indhold en synlig gruppe arbejder med så vælg aktiviteten: Forum, Database, Wiki

Separat gruppetilstand: betyder at man kun kan arbejde i og se sin egen gruppe. Gælder aktiviteterne: Opgave, Forum, Database, Wiki. Vi anbefaler at man vælger denne tilstand, fordi den er vigtigt når man skal give feedback/karakter til en gruppe ad gangen.