Niels Brock, Learning Hub

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Grupper

Gruppeaflevering

Gruppeafleveringer kræver at du opretter to aktiviteter i samme sektion:
1. Simpelt gruppevalg
2. Opgave

  1. Slå Redigeringstilstand til
  2. klik på tilføj aktivitet/materiale vælg aktiviteten ‘Simpelt-Gruppevalg’
  3. Udfyld navn og beskrivelse på grupperingen
  4. Der oprettes automatisk en Gruppering med samme navn –> som skal tilknyttes den opgave, hvor grupperne skal aflevere. Ellers kan de ikke aflevere!  Gruppering er en funktion, der rent teknisk holder styr på grupperne
  5. Gem og Vis

  Husk at tilknytte grupperingen til den OPGAVE hvor eleverne skal aflevere og placer Opgaven i samme sektion som aktiviteten Simpelt-Gruppevalg.

  1. Opret den opgave, hvor grupperne skal aflevere
  2. Indstillinger for gruppeaflevering – Vælg ‘Ja’ til at de studerende afleverer i grupper
  3. Vælg ‘Ja’ til ‘kræv gruppeaflevering’  – for så kan man kun aflevere hvis man er i en gruppe. Bemærk: alle elever skal være i en gruppe, også hvis de afleverer individuelt, da skal de blot være alene i gruppe
  4. Under ‘gruppering’ vælges den gruppering, som automatisk blev oprettet, da ‘Simpelt-gruppevalgs-aktivteten’ blev oprettet
  5. Almindelige modulindstillinger – vælg Gruppetilstanden ‘separate grupper’, for at kunne give feedback/karakter samlet til en gruppe af gangen
  6. vælg den Gruppering som automatisk blev oprettet, da du oprettede Gruppevalgs-aktiviteten
  7. Gem