Niels Brock, Learning Hub

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Aktiviteter

Forum

 

Pædagogisk er Forum god til at få eleverne til at samarbejde, kommentere hinandens indlæg i en debat og dermed engagere sig mere i læringsprocessen. De kan også give hinanden feedback eller reflektere over deres læring.

 

 

Pædagogisk/didaktisk anvendelse

Forum kan anvendes til, at eleverne kan skrive til og med hinanden og læreren kan følge med i det der bliver skrevet. Det kan eksempelvis være ved Peer-2-Peer feedback ved, at Forum sættes op til ’separate grupper’ og eleverne kan give feedback til hinanden ud fra opstillet punkter fra læreren. Det er kun eleverne i gruppen, der kan se hinandens indlæg. Det giver mere tryghed til den enkelte elev, at denne ikke bliver eksponeret for hele klassen på sit individuelle arbejde. 

Et eksempel:
Læreren har inddelt eleverne i 3-personers grupper og stiller eleverne en opgave, de først skal løse individuelt (afsæt en fast tid til dette). Hver elev opretter en tråd og skriver i denne. Når tiden er gået, skal hver elev sende tråde til Forum. Nu kan alle eleverne i gruppen se hinandens indlæg. Herefter kan de kommentere på hinandens indlæg ved at klikke på ’Besvar’ nede i højre hjørne og nu bliver det lige som en chattråd. Læreren kan se hele tråden. 

Dette er ud fra den socialkonstruktivistiske læringsteori om, at læring sker i en social kontekst. 

Teknisk opsætning og valg af forum-type
 1. Tryk på tilføj aktivitet eller materiale under det emne du vil tilføje forummet og vælg ‘Forum’ fra aktivitetsvælgeren
 2. Giv Forummet et navn og en beskrivelse. Beskrivelsen vil typisk være dine instrukser til hvad de studerende skal skrive eller diskutere.
 3. Vælg hvilken type forum det skal være:
  En simpel tråd – forum
  Kun ét emne, startet af underviseren. Egner sig godt til korte og fokuserede diskussioner, pga. kun 1 emne.
  Hver person kan starte et emne
  hver studerende kan oprette et nyt emne, som alle kan svare på.
  Spørgsmål & svar – forum
  kræver at underviser poster et spørgsmål, som studerende svarer på. Deltagerne kan først se de andres svar, når de selv har svaret.
  Standard forum til almindelig brug (anbefales, da det er visuelt tydeligt hvilken tråde der hænger sammen)
  Tillader at der oprettes mange emner ordnet i tråde. Studerende kan starte en ny tråd på denne måde
  Standard forum vises som et blog-alike format
  Tillader mange emner, som listes med det seneste emne øverst på siden og svar ligge som et link. Studerende kan starte nye emner på denne måde
 4. Brug for at kunne vedhæfte en fil? Så klik på ‘Avanceret’ nederst til højre i en tråd
  Vær opmærksom, at der er 2 typer Forum

  Et ‘almindeligt’ forum som beskrevet ovenfor , som tilføjes via aktivitetsvælgeren, det kan indstilles til at man abonnerer på det og dermed får email-notifikation

  Et ‘Announcement-forum’ som oprettes automatisk i alle rum (envejs-kommunkation fra lærer en klasse) er som default ikke indstillet til, at man får en notifikation om/af det opslag man selv har lavet

 5. For at sætte Forum op til skriftlig gruppedialog, skal der først laves en ‘Simpelt gruppevalg’ og denne skal så knyttets til Forum. Det gøres ved at gå ind under ‘Indstillinger’ i Forum og scrolle ned til ‘Almindelige modulindstillinger’. Gå ned til ‘Gruppetilstand’ og vælg ‘Separate gruppe’ (nu kan eleverne kun se indlæg fra deres egen gruppe).  Vælg herefter under ‘Gruppering’, hvilken gruppering Forum skal knyttes til.

 

For at sikre, at eleverne ikke kan skrive med hinanden i Forum til skriftlig eksamen, så derfor er det en god idé at låse for Forum således, at eleverne ikke kan kommunikere med hinanden når sekvensen med Forum er afsluttet. Det kan gøres ved at gå ind i ‘Indstillinger’ og  derefter i ‘Tilgængelighed’ og sætter en skæringsdato på. Eleverne vil stadig kunne tilgå Forum og se, hvad der er lavet men de kan ikke skrive i den efter d. 9. februar 2024 kl. 11.50

Opsætning af Forum til skriftlig gruppedialog

For at låse trådene, så eleverne ikke kan skrive med hinanden under skriftlig eksamen se venligst ‘Teknisk opsætning og valg af forum-type, sidste afsnit.