Niels Brock, Learning Hub

Hvad kan vi hjælpe dig med?

aktiviteter

Feedback

Feedback er en evaluerings aktivitet, som man udfylder med sine egne spørgsmål fx om hvordan et kursus er forløbet.

Det pædagogiske formål med evaluere et online undervisningsforløb kan være at blive mere klar over hvordan eleverne vil kunne understøttes endnu bedre i forhold til eksempelvis

Motivation – hvor motiveret var eleven igennem forløbet?
Forståelse – vidste eleven hvad han/hun skulle, når læreren har holdt et oplæg?
Kommunikation – var det nemt for eleven at få fat læreren, i forbindelse med spørgsmål?
Navigation – kunne eleven finde rundt i læringsmaterialet: ibøger, filer, opgaver?
Feedback – fik eleven tilstrækkelig feedback på sit arbejde?
Relationer – har eleven følt sig inddraget i undervisningen, i eksempelvis gruppearbejde og dialog?

 

  1. Tilføj aktiviteten ‘Feedback’
  2. Udfyld ‘Navn’
  3. Under ‘Spørgsmåls- og afleveringsindstillinger’ vælges anonym
  4. Gem og Vis
  5. Vælg ‘Rediger spørgsmål’ og tilføj de spørgsmål du ønsker. Brug fx typen ‘længere tekstsvar’ og ‘numerisk svar’ eller vælg ‘Brug en skabelon’, hvis der er en der passer