Niels Brock, Learning Hub

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Aktiviteter

Big Blue Button


Med BigBlueButton kan du oprette online møder direkte i Moodle. Der kan dog max være 15 deltagere og der kan ikke på en enkelt aktivitet oprettes møderum til forskellige grupper. 

Man kan dele præsentationer, dokumenter og tegne/skrive samtidigt  på et whiteboard. De roller man har i Moodle nedarves, dvs. At elever bliver automatisk deltagere i mødet og lærer bliver moderator (dette kan dog ændres).

Anbefalet browser er Firefox eller Chrome.

  1. Slå rediger til i MNB og tilføj aktiviteten BigBlueButton

  2. Giv møderummet et navn under Navn på det virtuelle klasserum

  3. Under deltagere vælges hvilke elever (og eventuelt undervisere) der skal deltage på mødet.
  4. Klik Gem og vis
  5. Ved skærmdeling virker Chrome bedst.

Elever deltager ved at klikke på knappen Deltag i møde