Niels Brock, Learning Hub

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Aktiviteter

Accordion - Fold ud tekst

 For at der ikke skal være for meget scrolling i en sektion eller undersektion kan noget af den tekst du vil skrive i MNB sættes ind i en ‘Accordion’, altså teksten kan foldes ind og ud. Det giver en god struktur i rummet.

Pædagogisk/didaktisk anvendelse

‘Accordion’ kan fx anvendes, når du vil skrive fagets identitet, faget formål og de kompetencer der er til faget til eleverne.

Det kan også være opgaver du har stilladseret for eleverne, der kan sættes ind i en ‘Accordion’. Det er en god idé at navngive accordionen så det giver en indkation til eleverne, at de skal klikke på den for, at den åbner.

‘Accordion’ kan sættes ind i alle de steder, hvor der er mulighed for at sætte tekst ind fx i sektionens ‘beskrivelse’ under rediger sektion, i aktiviteten ‘Bog’, Journaler når du skal stilladsere en mindre opgave, Opgaver når du skal stilladsere en større opgave, Teskt og Medieområde og mange flere.

Anvendelse af accordions er med til at give en god struktur i sektioner i MNB-rummene.

Step by step guide
  1. Åben det tekstfelt, hvor du vil tilføje en ‘Accordion’
  2. Klik på ikonet med et ‘G’ på
  3. Der åbnes et nyt lille vindue, hvor du kan vælge mellem flere forskellige aktiviteter
  4. Klik på den der hedder ‘Accordion’
  5. Et nyt vindue åbner og du skal nu skrive titlen på din ‘Accordion’ (husk at giv en titel, der for eleverne indikere, at de skal klikke på den, for at den åbner)
  6. Klik på ‘Insert’
  7. Den tekst der skal skrives, skal skrives mellem de to ‘Generico’
  8. Klik på ‘Gem og returner til kurset’