Niels Brock, Learning Hub

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Teams

Gruppearbejde

Når dine elever skal samarbejde online, kan Microsoft Teams være et godt redskab, da eleverne igennem Teams kan holde online møder samt dele og samskrive i dokumenter og præsentationer. Derudover kan du som underviser frit bevæge dig rundt mellem elevernes virtuelle samarbejdsrum, hvor du kan give dem råd og vejledning.

Se her hvordan du sætter dit Team op til online gruppearbejde