Niels Brock, Learning Hub

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Forms

Undersøgelser i forms

Med Microsoft Forms kan du oprette undersøgelser, tests og afstemninger, og det er nemt at følge resultaterne, efterhånden som de kommer ind.

I denne guide vil vi beskrive hvordan du lavet en spørgeskemaundersøgelse med Microsoft Forms

 

  1. I din webbrowser skal du gå til forms.Office.com.
  2. Under Mine formularer skal du klikke på Ny formular for at begynde at oprette din formular.
  3. Angiv et navn til din formular. Du kan også angive en valgfri undertitel.
  4. Klik på Tilføj spørgsmål for at tilføje et nyt spørgsmål til formularen. Vælg mellem valgmuligheder, tekst, klassificering eller dato spørgsmål. Du kan også klikke på mere Knappen Flere indstillinger og vælge rangering, Likert eller  Net promoter score® spørgsmål.
  5. Ved spørgsmål med flere valgmuligheder skal du angive den tekst, du vil have vist for spørgsmålet, og de pågældende valgmuligheder.

    Vil du tilføje flere valgmuligheder? Klik på Tilføj mulighed for at tilføje flere end de to standardvalgmuligheder. Klik på Tilføj muligheden “Andet” for at tilføje en valgmulighed, der viser teksten Andet. For at fjerne en valgmulighed, skal du klikke på knappen papirkurv ved siden af den. Du kan også vælge at gøre et spørgsmål påkrævet eller tillade flere valgmuligheder for et spørgsmål ved at ændre indstillingerne i bunden af spørgsmålet. Hvis du vil have Microsoft Forms til at blande rækkefølgen af de indstillinger, der vises for brugerne af formularen, skal du klikke på flere indstillinger for spørgsmål Knappen Flere indstillinger og derefter vælge Bland indstillinger.
  6. Klik på Tilføj spørgsmål for at tilføje flere spørgsmål i din formular. Hvis du vil ændre rækkefølgen af spørgsmål, skal du klikke på pilene Op eller Ned i højre side af hvert spørgsmål. Ved tekstspørgsmål, skal du vælge indstillingen Langt svar, hvis du ønsker et større tekstfelt vist på formularen.
  7. Tekstspørgsmål giver dig også mulighed at fastlægge begrænsninger, når du skal have tal som svar. Klik på flere indstillinger for spørgsmål Knappen Flere indstillinger , og vælg derefter begrænsninger. Du kan vælge at begrænse tallene ved at vælge mellem de forskellige indstillinger, såsom Større end, Mindre end, Mellem og mange andre.
  8. Klik på Visning øverst i designvinduet for at se, hvordan formularen ser ud på en computer. Hvis du vil teste din formular, skal du angive svarene på spørgsmålene i visningstilstand og derefter klikke på Send

Bemærk!: Din formular gemmes automatisk, mens du opretter den

Guide lånt fra office.com