Kommende webinarer

3.

Marts

Skab et godt undervisningsmiljø på afstand

Få inspiration til at understøtte den virtuelle undervisning. DCUM præsenterer anbefalinger og konkrete metoder, og taler om hvilke greb der kan bruges til at styrke det virtuelle undervisningsmiljø.
Temaer: fællesskab og trivsel, feedback, elevinddragelse og den varieret undervisning.

Læs mere på tilmeldingslinket.

Kl. 15.00 – 16.00

4.

Marts

Sjove interaktive aktiviteter i MNB med H5P

På dette webinar får du inspiration til at lave nemme interaktive opgaver med dine studerende, som både kan bruges synkront og asynkront. Prøv eksempelvis memory game med fagbegreber, dialogkort, flash cards, find the words og mere. Hør også hvordan Jeanette fra NVG, med succes, har brugt de interaktive opgaver i sin undervisning. 

Kl. 15.00 – 15.30

11.

Marts

Microsoft Forms

Kom med på en rundtur i Microsoft Forms, hvor vi vil gennemgå de basale funktioner og opsætninger.   

Lær at lave dine egne spørgeskemaundersøgelser og quizzer, så du og dine elever kan bruge det i undervisningen. 

Kl. 15.00 – 15.30

Afstemning

I et Teams-møde kan du oprette en afstemning, hvor eleverne fx stemmer om dagens emne eller noget fagligt eller sjovt. Afstemninger er gode til at variere undervisningen med.   Åben chatten i et Teams møde Klik på *** i chat menuen Søg efter App'en Forms Tilføj...

Break-out rooms i Teams

Ønsker du, at lave små summe-øvelser og diskussioner i klassen, eller andre korte gruppeaktiviteter, er breakout room funktionen et godt værktøj. Det giver nemlig mulighed for at opdele eleverne i mindre grupper i løbet af et møde i Teams og at kalde eleverne tilbage...

Arbejd med læsestrategi

Dine elever skal læse noget tekst online og tilegne sig viden, og du vil gerne undgå at de blot skimmer teksten. På denne side kommer vi med nogle tips til at arbejde med dine elevers læsestrategi så du sikrer, at de arbejder med teksten og reelt også forbereder sig...

iiii-model

iiii-modellen består af instruktion, information, interaktion og i(e)-valuering. De '4-i'er' hjælper underviseren med at indrette en sektion i MitNielsBrock til både blended og online undervisning, hvor det er vigtigt, at de studerende kender til krav og...

Del din skærm/præsentation i Teams

Når du er i et online møde i Teams, kan du dele din skærm med de andre i mødet. Du kan dele den på flere måder, se i videoen herunder hvordan du gør

Opret eksterne i Teams

I denne guide vil vi gennemgå 1) hvordan du inviterer eksterne til et opkald, uden at tilmelde dem til dit Team og 2) hvordan du opretter en ekstern i dit Team. Bemærk! Sidstnævnte kræver også noget af den eksterne bruger, som skal følge denne guide. Inviter eksterne...

Mødedeltagere (teams)

Når mødet er i gang Når du holder Online møder, er det muligt for dig at se hvilke elever der deltager, via. deltagerlisten. Her kan du også ringe direkte til dem, som ikke er kommet ind endnu - såfremt de er online.  Du finder deltagerlisten ved at klikke...

Hurtigt i gang med Teams

Rune fik hurtigt gang i at køre synkron undervisning i Teams for alle sine hold den fredag 13. marts, hvor han introducerer til emner via slides i Teams. Derudover har han fokus på, kreativt genbrug af allerede udviklede koncepter, metoder og eksisterende materialer i...

Brug den kendte ramme

Grys råd til kollegerne er: Gear ned og indsæt det virtuelle i den digitale ramme du allerede kender. Dvs. Gør det du plejer at gøre, men twist det lidt. Hvis du plejer at introducere klassen til faglige emner i klassen, så lav en screencast om emnet, som eleverne kan...

Check ind i Mit Niels Brock

Hvis du ønsker at sikre dig at dine elever går i gang med dine materialer i Mit Niels Brock ved modulets start (fx ifm, fravær), kan du bruge en 'Afstemning' som check in. Når rediger er slået til, tryk på 'Tilføj aktivitet eller materiale'. vælg 'Afstemning'...

Learning Hub teamet

Anders Holm

Lotte Nørregaard

Lea Louise Nielsen

Line Toft Nielsen