Niels Brock, Learning Hub

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Skriftligt fravær

Kommentarer mellem underviser og studievejleder

Som underviser kan du skrive en besked på elevens opgave, som kun studievejleder kan se. Det kan f.eks være særlige omstændigheder for aflevering af opgaven, forlængelse af afleveringsfrist, hvorfor opgaven ikke er godkendt o.lign. Disse oplysninger kan bruges af studievejleder i vurderingen af elevens studieaktivtet, behovet for udsending af advarsel mv.

Du må ikke skrive oplysninger om eleven i kommentarfeltet, hvor der nævnes informationer som er i kategorien “Særligt følsommme personoplysninger”. Det gælder: Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt behandling af genetiske, biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering. 

 

  1. Klik på knappen Kommentar for at oprette en kommentar eller læse eksisterende kommentarer. Du finder kommentarknappen ud for elevernes navn på en opgave eller ved at søge på eleven i fordybelsestidsrapporten.
  2. Der linkes direkte til en online udgave af elevens aflevering. Kommentarerne findes i højre side. Scroll ned til overskiften kommentarer mellem underviser og studievejleder.
  3. Åben kommentarfeltet ved at klikke på kommentarer og skriv din kommentar. Afslut ved at klikke på gem kommentar.

Eksempel på brug af kommentarfeltet

Du må skrive at eleven har været syg, og at afleveringen derfor er forsinket, men aftalt til at afleveres d. X/X-XXX , men skal altså undlade alle detaljer om selve sygdommen.