Niels Brock, Learning Hub

Hvad kan vi hjælpe dig med?

skriftligt fravær

Søg på holdfravær

I denne video gennemgås hvordan du som studievejleder eller underviser fremsøger det skriftlige fravær på holdniveau. Dermed får du overblik over elevernes fulde fravær, dvs. på tværs af klasse- og valgfag.