Opret eksterne i Teams

Teams Eksterne brugere I denne guide vil vi gennemgå 1) hvordan du inviterer eksterne til et opkald, uden at tilmelde dem til dit Team og 2) hvordan du opretter en ekstern i dit Team. Bemærk! Sidstnævnte kræver også noget af den eksterne bruger, som skal følge denne...

Klassenotesbog i Teams

Teams Klassenotesbog i Teams Alle Teams bliver født med en klassenotesbog. En klassenotesbog er en Onenote-notesbog, hvor en klasse har et fælles område i notesbogen, men hvor hver enkelt elev også har et privat område, hvor kun eleven og underviseren har adgang. Du...

Online gruppearbejde

Teams Gruppearbejde Når dine elever skal samarbejde online, kan Microsoft Teams være et godt redskab, da eleverne igennem Teams kan holde online møder samt dele og samskrive i dokumenter og præsentationer. Derudover kan du som underviser frit bevæge dig rundt mellem...

Private kanaler

TEams Private kanaler Hvis du vil have et fokuseret sted til at diskutere følsomme oplysninger, fx gruppevejledning og så videre, kan du oprette en privat kanal til dit team. Kun ejere eller medlemmer af den private kanal kan få adgang til den. Du kan tilføje en ny...

Tilgå kanal-møder i Microsoft Teams

Teams Tilgå møde i Teams kanal Se hvordan det ser ud for dine mødedeltagere, når de skal tilgå et møde som gennemføres som en del af en kanal i Microsoft Teams. ! Kan med fordel deles med elever som ikke er vant til at deltage på onlinemøder !...