Asynkron undervisning

Asynkron onlineundervisning er undervisning hvor deltagerne selv kan vælge hvornår og i hvilket tempo, tingene skal foregå. Det er eksempelvis når underviseren lægger tekster eller en video ud, så de studerende kan tilegne sig stoffet på egen hånd, eller når de studerende får en opgave, som de kan løse på egen hånd eller i grupper.

Anbefalinger til asynkron undervisning

#1 Beskriv tydeligt dine forventninger til eleverne 
Både de faglige, studie- og tekniske færdigheder o
g hvordan du er til rådighed for dem i undervisningen. Eleverne skal kunne finde denne information i mitnielsbrock.dk eller Teams.

#2 Sørg for eleverne oplever ens design og kan finde rundt
Det kan du gøre ved at have en tydelig og ensartet struktur i hvert emne på mitnielsbrock.dk. 

#3 Motiver og engager eleverne
Det gør du eksempelvis ved at t
jekke at hvert emne består af læringsaktiviteter, som hænger sammen og giver mening for eleverne.

#4 Gør det nemt for elever at forstå hvad de skal
Det er vigtigt at eleverne oplever at det er trygt at arbejde online. Sørg for at dine læringsaktiviteter har en instruktion med: formål, opgaven med tidsangivelse, nødvendige materialer, og hvordan og hvornår du giver feedback.

#5 Hjælp eleverne med at skabe relationer i klassen
Brug eksempelvis gruppearbejde til at støtte elevernes
 læringsproces, og sørg for at de altid har andre at sparre med.

Få hjælp her

Når du planlægger undervisning online er det ekstra vigtigt at være klar og tydelig i din kommunikation og gøre noget ekstra ud af at informere eleverne dér hvor de arbejder med deres læringsmaterialer. De skal kende krav og forventninger, vide hvordan de får hjælp og hvad de skal gøre hvornår osv.

Husk derfor altid de 4 i’er - instruktion, information, interaktivitet og i-(e)valuering, når du planlægger din undervisning.
Læs mere her
Jeg har brug for inspiration til opsætning af mit materiale
Vi har lavet et eksempel på hvordan du strukturerer dine sektioner på mitnielsbrock.dk og kommer med gode råd til hvad der er vigtigt at have med, når du fører asynkron undervisning.
Læs mere her

Jeg vil synliggøre læringsmål
Det er ekstra vigtigt i online undervisning at skabe overblik og forståelse for læringsmaterialet og formålet bag. Brug Niels Brocks hvorfor og hvad skema til at fremhæve hvad eleverne skal lære, og hvorfor det er vigtigt for faget.
Læs mere her
Når dine elever arbejder selvstændigt med læringsmaterialer, kan det være rart som underviser at have en form for "check in", hvor eleverne melder ind, at de er i gang med dagens aktiviteter.

Jeg vil kunne se at mine elever er checket ind
Anvend en simpel check in i form af en afstemning på mitnielsbrock.dk.
Se guide til opsætning af check-in

Jeg vil kunne se hvor læringsparate og motiverede mine elever er
Brug det nye trivselsbarometer hvor du, udover at få eleverne til at lave et check-in og check-ud, også kan få indsigt i deres individuelle motivation, udbytte og indsats i dagens undervisning. 
Se videopræsentation af trivselsbarometeret
Dine elever skal læse noget tekst online og tilegne sig viden, og du vil gerne undgå at de blot skimmer teksten. Men hvordan sørger du for, at eleverne får arbejdet med teksten og reelt får forberedt sig til undervisningen?

Læs hvordan du kan arbejde med læsestrategi i din undervisning
Brug det nye trivselsbarometer hvor du, udover at få eleverne til at lave et check-in og check-ud, også kan få indsigt i deres individuelle motivation, udbytte og indsats i dagens undervisning. Med barometeret, kan du altså få et indblik hvordan den enkelte elev har det, og følge udviklingen i deres trivsel over et kursusforløb.
Se videopræsentation af trivselsbarometeret
Det pædagogiske formål med evaluere et online undervisningsforløb kan være, at blive mere klar over hvordan eleverne vil kunne understøttes endnu bedre i forhold til eksempelvis motivation, forståelse, kommunikation, navigation mv. .

Vi anbefaler at bruge aktiviteten Feedback på mitnielsbrock.dk, hvor du let kan sætte spørgsmål op, og få overblik over svarene.

Læs mere her